Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách
Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR / Obec Bajany Terénna sociálna práca v obci Bajany 095/2014-IZ-5.0/V 41 399,48 29.5.2014
Zmluva o dielo č.2014/1 Stavomont SP Snina spol. s.r.o. / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany 2014/1 162 937,56
Dodatok zmluvy č.2014/1 Stavomont SP Snina spol. s.r.o. / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany dodatok k 2014/1
Dodatok č.2 zmluvy č.2014/1 Stavomont SP Snina spol. s.r.o. / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany dodatok č.2 k 2014/1 13.10.2014
Nájomná zmluva na šk. rok 2014/2015 ZŠ s materskou školou štefana Ďurovčíka Palín / Obecný úrad Bajany Nájomná zmluva - Futbal zmluva 8 Eur/hod 4.12.2014
Dodatok č.3
Ministerstvo hospodárstva SR/Obec Bajany
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany dodatok č.3 10.12.2014
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany KaHR-22VS-1001/0167/199 132 858,64 20.5.2013
Dodatok č.1 k zmluve KaHR-22VS-1001/0167/199 Ministerstvo hospodárstva SR / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany Dodatok č.1 k KaHR-22VS-1001/0167/199   20.5.2013
Kúpna zmluva - Bajany - zriadenie VN, TS, NN a rekonštrukcia časti NN a DP Východoslovenská distribučná, a.s. / Obec Bajany Predaj pozemku parc. KN_C Č. 739 1497/5300/2013 400 30.9.2013
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva Východoslovenská distribučná, a.s. / Obec Bajany Poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady prijímatel'ovi, ako splnenie jeho zákonného nároku 1498/5300/2013 300 30.9.2013
Na vrch stránky