Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Nadácia VSE Projekt "Jedlý ostrov" 0015/NAdácia VSE/2024 2 100€ 4.4.2024
Zmluva o odpadoch NATUR-PACK, a.s. Zmluva a zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Zmluva   25.3.2024
Dohoda  Úpsvar MI Podpora udržania pracovných návykov - PUNP 2 24/42/054/125   25.3.2024
Zmluva o vytvorení web. sídla a služieb Dobraobec s.r.o. Vytvorenie webového sídla a licenčná zmluva Zmluva   25.3.2024
Zmluva o poskytnutí dotácií MF SR Dokúpenie riadu do MŠ, výme... 2024/198 5 000€ 1.3.2024
Zmluva o FP Nadácia EPH Ekologické miesto spomienok 2024/NAF08 500€ 30.1.2024
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o správe a podpore webstránky Mgr. Vladimír Jarabek Správa a podpora webstránky Zmluva 600€ 5.12.2023
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra MPSVR SR NP Spolu pre komunity N20231025032   6.11.2023
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra MPSVR SR NP TSP N20231016003   26.10.2023
Dohoda Úpsvar MI Podpora udržania pracovných návykov - PUNP 23/42/054/1796   20.9.2023
Zmluva o NFP Ministerstvo investícií, region. rozvoja a informatizácie SR Riešenie migračných výziev v obci Bajany IROP-Z-302090DHF2-91-108 2 600€ 17.8.2023
Zmluva Prima banka Slovensko, a.s. Municipálny úver - Univerzál 22/009/23 20 000€ 4.7.2023
Dodatok z zmluve Implementačná agentúra MPSVR SR NP TSP II Dodatok   22.6.2023
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Nadácia EPH Projekt "Svetlá nádeje" 2023/NAF011 1000€ 12.6.2023
Dodatok č.2 k 146/2022 Úrad vlády SR Komunitné centrum Dodatok č.2   8.6.2023
Zmluva o spolupráci Digitálna koalícia Digitálny žiak Zmluva   8.6.2023
Dodatok z poit. zmluve Union poisťovňa, a.s. Poistenie majetku Dodatok k 14-41962   18.5.2023
Zmluva Prima banka Slovensko a.s. Municipálny úver - Eurofondy 22/003/23 28 000€ 5.5.2023
Dohoda Úpsvar MI Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 23/42/054/759   5.4.2023
Zmluva DEUS Zmluva o prevode výpočtovej techniky ZLP-VT-2023-0040   27.2.2023
Zmluva o dielo FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dodatok č.2 Dodatok č.2   10.1.2023
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Dodatok č.1 k 146/2022 Úrad vlády SR Komunitné centrum Dodatok č. 1/2022   8.12.2022
Dodatok Implementačná agentúra MPSVR SR Dodatok k zmluve N20200127016 z 27.1.2020 Dodatok č.1   26.10.2022
Dohoda Úpsvar MI Finančný príspevok 22/42/054/670   26.10.2022
Dohoda Úpsvar MI Hmotná núdza 22/42/010/40   23.9.2022
Dohoda Úpsvar MI Aktivačná činnosť 22/42/012/101   23.9.2022
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Nadácia EPH Oddychová zóna pre občanov 2022/NAF007 1 000€ 10.5.2022
Zmluva o poskytnutí dotácie KSK Športom k zlepšeniu medziľudských vzťahov ID/038/2022 5 000€ 10.5.2022
Poskytnutie grantu Nadácia Ekopolis "Stromy - plúca Zeme" SB-2-2022-04 3 000€ 9.5.2022
Dodatok č.3 k zmluve ZM_SEP-IMRK2-2019-003138 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obecné komunitné centrum v obci Bajany D03_SEP-IMRK2-2019-003138   26.4.2022
Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o termínovanom úvere 22/006/22 Zmluva 17 000€ 13.4.2022
Zmluva o spolupráci Úrad vlády SR Komunitné centrum 146/2022   4.3.2022
Zmluva - nenávratny fin. príspevok Pôdohospodárska platobná agentúra Viacúčelové ihrisko Bajany 309070ANS6 24 960,51€ 10.1.2022
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o grantovom účte Zmluva   16.12.2021
Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko a.s. Zmluva o termínovanom úvere 70/008/21 Zmluva 7 000€ 10.11.2021
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku ÚPSVaR Michalovce Dohoda o poskytnutí fin. príspevku 21/42/054/699   26.10.2021
Dohoda o pomoci ÚPSVaR Michalovce Dohoda o pomoci 21/42/010/82   26.10.2021
Poistná zmluva UNIQA poisťovňa, a.s. Poistenie Firma&Ochrana 8100081410   19.9.2021
Zmluva o Dielo FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Viacúčelové ihrisko Bajany Dodatok č.1   20.8.2021
Zmluva o dielo StaMI-a s.r.o. Zlepšenie energetickej hospodárnosti
obecnej budovy Bajany
Zmluva + prílohy 160 679 € 16.4.2021
Dodatok č.1 k Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľstva - SIM karty Dodatok - 19.3.2021
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Dodatok č.1 k zmluve ZM_SEP-IMRK2-2019-003138 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obecné komunitné centrum v obci Bajany D01_SEP-IMRK2-2019-003138 - 16.12.2020
Zmluva o výpožičke Štatistický úrad SR Sčítanie obyvateľstva - SIM karty Zmluva - 4.12.2020
Dohoda Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pomoc v hmotnej núdzi 20/42/012/92   20.10.2020
Dohoda Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pomoc v hmotnej núdzi 20/42/010/121   20.10.2020
Zmluva o Dielo FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Viacúčelové ihrisko Bajany 014/2020 24 960,51 € 21.5.2020
Zmluva o dielo StaMi-a s.r.o. Výstavba komunitného centra - Bajany Zmluva, Prílohy 313 046,09 18.5.2020
Zmluva o Municipálnom úvere - dodatok č. 1 Primabanka Slovesnko, a.s. Úverová zmluva Dodatok č. 1   14.5.2020
Dodatok č. 782/CC/19-D1 k Zmluve o úvere č. 782/CC/19 Slovenská sporiteľňa, a. s. Úverová zmluva Dodatok VOP   29.4.2020
Dodatok č.4 k Zmluve OPKZP-PO1-SC111-2016-11/46 Slovenská agentúra životného prostredia Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany Dodatok č. 4   13.3.2020
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Ultima Ratio. s.r.o. Dodatok č.1 k Zmluve uzavrenej 24.4.2019 Dodatok č. 1   6.3.2020
Dohoda o poskytnutí príspevku Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Dohoda o poskytnutí príspevku 20/42/054/31   30.1.2020
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra MPSVR SR NP TSP II Zmluva   28.1.2020
Dodatok k zmluve Ing. Vladimír Uram Dodatok k zmluve o poradenskej
a konzultačnej činnosti
Dodatok č. 1   20.1.2020
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obecné komunitné centrum v obci Bajany ZM_SEP-IMRK2-2019-003138   4.12.2019
Zmluva o dielo COLAS Slovaki,a a.s. Zmluva o dielo - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Bajany Zmluva 140 086,63 € 22.11.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Energia plus s.r.o. Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Bajany Zmluva 3319,80 € 16.11.2019
Mandátna zmluva Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Bajany - stavebný dozor Zmluva 3540 € 16.11.2019
Nájomná zmluva Matex s.r.o. Nájomná zmluva - pozemky 89/2019 187,22 € 13.11.2019
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte Zmluva   7.11.2019
Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere č.782/CC/19 Zmluva 80 285 € 14.10.2019
VOP Slovenská sporiteľňa, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.
s účinnosťou od 1.1.2015
VOP   14.10.2019
Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie Zmluva   1.10.2019
Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bežnom účte SPORObusiness Zmluva   1.10.2019
Zmluva o poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobna agentúra Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov v obci Bajany 074KE220234 80 284,99 € 2.9.2019
Dodatok č.1 k zmluve N20160404002 Implementačná agentúra MPSVR SR Terénna sociálna práca Dodatok   13.6.2019
Kúpna zmluva Ing. Marko Machala - MIP EAST Obecné komunitné centrum v obci Bajany - Výpočtová technika Zmluva 2 129 € 30.4.2019
Kúpna zmluva Ing. Marko Machala - MIP EAST Obecné komunitné centrum v obci Bajany - Biela technika, elektronika Zmluva 8 125 € 30.4.2019
Kúpna zmluva Ing. Marko Machala - MIP EAST Obecné komunitné centrum v obci Bajany - Interiérové vybavenie Zmluva 23 460 € 30.4.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Ultima Ratio, s.r.o. Obecné komunitné centrum v obci Bajany Zmluva 3 100 € 24.4.2019
Mandátna zmluva Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Obecné komunitné centrum v obci Bajany - stavebný dozor Zmluva 4 500 € 23.4.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Vladimír Uram Obecné komunitné centrum v obci Bajany - externý projektový manažér Zmluva 5 443,20 € 23.4.2019
Zmluva o poradenskej
a konzultačnej činnosti
Ing. Vladimír Uram Obecné komunitné centrum v obci Bajany - príprava žiadosti o poskytnutie NFP Zmluva 2 000 € 15.3.2019
Zmluva o dielo Ing. Rudolf novotný - DRUPPROJEKT IPZ PREŠOV Obecné komunitné centrum v obci Bajany - projektová dokumentácia Zmluva  7 140 € 18.2.2019
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Dodatok č. 1 LMM, spol. s r.o. Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Z201763634_Z   17.12.2018
Zmluva Ministerstvo životného prostredia SR Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-P01-CS111-2016-11/46/142 Zmluva   26.10.2018
Havarijné poistenie Union Poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie - Príves 75031233   23.10.2018
Havarijné poistenie Union Poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie - Traktor 75031230   23.10.2018
Poistná zmluva-dodatok č.2 Union Poisťovňa, a.s. Poistenie majetku 14-41962 - dodatok č.2   23.10.2018
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie PZP - Príves 71987526   23.10.2018
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie PZP - Traktor 71987527   23.10.2018
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie majetku 14-41962   3.10.2018
Dodatok poistnej zmluvy č.14-41962 Union Poisťovňa, a.s. Poistenie majetku dod-14-41962   3.10.2018
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie majetku 14-32853   3.10.2018
Dodatok č. 1 Agratech s.r.o. Traktor s príslušenstvom Dodatok č.1   1.10.2018
Dodatok č. 1 Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 k 072KE130001 Dodatok č.1   1.10.2018
Dodatok č. 2 ART PLAST, spol. s r.o. Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany Dodatok č.2   18.9.2018
Príloha k dodatku č. 2 ART PLAST, spol. s r.o. Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany Príloha   18.9.2018
Dodatok č. 3 Ministerstvo životného prostredia SR „Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“ Dodatok č.3   4.9.2018
Príloha č.3 k dodatku č. 3 Ministerstvo životného prostredia SR „Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“ Príloha č.3   4.9.2018
Dodatok č. 1 ART PLAST, spol. s r.o. „Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“ Dodatok č.1   10.7.2018
Dodatok č. 1 Ladislav Török – LT servis Čerpadlo - „Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“ Dodatok č.1   10.7.2018
Dodatok č. 1 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany Nádoba na kvapaliny - „Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“ Dodatok č.1   10.7.2018
Dodatok č. 2 k zmluve 1/2017 Inžinierské stavby a.s. Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Dodatok č.2   9.7.2018
Kúpna zmluva Agratech s.r.o. Traktor s príslušenstvom Zmluva 132 000 € 4.7.2018
Mandátna zmluva Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Stavebný dozor - Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany Zmluva 800 € 14.5.2018
Zmluva o Municipálnom úvere Prima banka Slovensko a.s. Poskytnutie úveru Zmluva č. 77/006/18 78 727,84 € 11.5.2018
Kúpna zmluva Ladislav Törok - LT Servis Čerpadlo Zmluva Príloha 554€ 20.4.2018
Kúpna zmluva AGRO - SPIŠ s.r.o. Nádoba na kvapaliny Zmluva Príloha 340,80€ 20.4.2018
Zmluva Pôdohospodárska platobná agentúra Nenávratný finančný príspevok - 072KE130001 Zmluva 78 727,84 € 20.3.2018
Dodatok č.1 Ing. Peter Kačír - ODYSEA Kompostáreň Bajany Dodatok č.1   12.1.2018
Kúpna zmluva č.1 AGRATECH. s.r.o. Čerpadlo s elektrocentrálou Zmluva 1400 € 25.1.2018
Kúpna zmluva č.2 AGRATECH. s.r.o. Nádrž na vodu Zmluva 800 € 25.1.2018
Zmluva o grantovom účte Prima Banka Slovensko a.s. Kompostáreň Zmluva   7.3.2018
Zmluva o grantovom účte Prima Banka Slovensko a.s. Rekonštrukcia chodníkov Zmluva   7.3.2018
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie nehnuteľnosti 14-41952   28.12.2017
Kúpna zmluva LMM, spol. s r.o. Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Z201763634_Z 66 904,15 € 2.12.2017
Zmluva o dielo AIP projekt s.r.o. Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany - Projektova dokumentácia ZoD/142017/aip 3 960,00 29.11.2017
Zmluva o dielo STAVAB s.r.o. Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany Zmluva 99 616,66 26.11.2017
Zmluva o dielo Art Plast spol. s r.o. Výstavba konpostárne v obci Bajany 05/2017 48 797,15 10.11.2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. opkzp-po1-sc111-2016-11/46 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / Obec Bajany Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu v obci Bajany
Zmluva 177 781,34 16.10.2017
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zriadenie grantového účtu Zmluva   17.6.2017
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zriadenie grantového účtu Zmluva   17.8.2017
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2017 Inžinierské stavby a.s. Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Dodatok č.1   22.7.2017
Zmluva o dielo Inžinierské stavby a.s. Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany 1/2017 127 267,24 22.7.2017
Zmluva o dielo na vytvorenie webového sídla a licenčná zmluva Mgr. Vladimír Jarabek Zhotovenie web stránky bajany.sk Zmluva 600 30.6.2017
Dodatok k zmluve Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Dodatok č. 1565/CC/16-D1 k zmluve o úvere Dodatok č. 1565/CC/16-D1 - 3.5.2017
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o Bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Zriadenie účtu Zmluva o BU - 3.11.2016
Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Úprava práv a povinností pri poskytovaní Elektronických služieb Zmluva o ES - 3.11.2016
Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s. Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Všeobecné obchodné podmienky VOP SS - 3.11.2016
Produktové obchodné podmienky pre depozitné produky Slovenskej sporiteľne, a. s. Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty POP - 3.11.2016
Sadzobník Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Sadzobník Sadzobník - 3.11.2016
Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Poskytnutie Úveru Bankou 1565/CC/16 - 5.12.2016
Záložná zmluva Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Zriadenie záložného práva k hnuteľným veciam 1565/CC/16-ZZ1 - 5.12.2016
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Dohoda zmluvných strán 1565/CC16-Zm1 - 5.12.2016
Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy POP pre ÚBZaA - 5.12.2016
Zmluva o dielo Ing. Peter Kačír - ODYSEA Projektová dokumentácia - Kompostáreň Bajany Zmluva 4 500 16.4.2016
Zmluva o poskytovaní služieb - Modernízácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Energia plus s.r.o / Obec Bajany Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Zmluva 9 528 5.2.2016
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Stavebný dozor počas realizacie stavby Dodatok   12.2.2016
Mandátna zmluva Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Stavebný dozor počas realizacie stavby Zmluva 1500 € 5.2.2016
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách
Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo na prípravu a vypracovanie projektového spisu: žiadosti o nenávratný finančný príspevok Strategia Regio, s.r.o. / Obec Bajany Príprava a vypracovanie projektového spisu: žiadosti o nenávratný finančný príspevok PRV 2014-2020 - 2.7.2015
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum DEUS / Obec Bajany Informačný systém Dátového centra obcí a miest ZLP-2015-0182/OPIS -

25.2.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Bajany/ZOS Anna - Mária, n.o.

Prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu Bajany

Zmluva o nájme 2015

-

07.09.2015

Zmluva o dielo č. 13/09/2015

Syteli, s.r.o. /Obec Bajany

Kamerový systém v obci Bajany

13/09/2015

-

07.10.2015

Zmluva o dielo č. 48/2015 -CS

Inžinierske stavby, a.s./Obec Bajany Pozemkové úpravy - Kataster Bajany 48/2015-CS - 04.11.2015
Zmluva o dielo č. 1/2015 Ján Tóth/ Obec Bajany Rekonštrukcia strechy obecnej budovy, Bajany 168
1/2015
- 13.11.2015
Zmluva o poskytnutí služby EC-EDMA, s.r.o. / Obec Bajany Výkon stavebného dozoru pre "Pozemkové úpravy - kataster Bajany"
Stavebný dozor
- 12.10.2015
Na vrch stránky