Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Zoznam hrobových miest nový cintorín

1.rad sprava
1. Genco Jozef 1955
2. Nagy Šándor 1921
3. Nagy Šándorné 1925
4. Szalay Jánoš 1921S
Szalay Jánošné 1928
5. Borkes János 1905
Borkes Mária 1908
6. Čičvák František 1891
7. Juraj Kováč 1931
Marta Kováčová 1939
8. Juraj Kováč 1904
Zuzana Kováčová 1906
9. Mária Lenčešová 1921
Alžbeta Korpová 1923

2.rad sprava
10. Rada Ladislav 1962
11. Kendereš Ladislav 1953
Kendereš Zoltán 1946
12. Kark Ištvánné 1900
13. Komár Mária 1907
Komár Andráš 1904
Kováč František 1928
Kováčová Jolana 1935
14. Rodina Hudáková
15. Kopeňová Anna 1896
Kopeň Juraj 1893
16. Marič Janík 1962
17. Branyik Jánoš 1897
Branyik Jánošné 1899
18. Korpová Katka 1975

3. rad sprava
19. Macik Július 1936
Maciková Zuzana 1940
Maciková Erika
20. Szalai Istvánné 1909
21. Marič Lajoš 1929
Maričová Helena 1932
22. Kudráč Pavel 1897
Kudráčová Mária 1902
Kudráč Ján 1932
Kudráčová Anna 1936
Kudráč Ján 1957
23. Mikulová Anna 1889
24. Sabadošová Mária 1899
25. Karková Anna 1887
26. Nistor Ištván 1895
Nistor Ištvánné 1896
27. Nistor Lajoš 1908
Nistor Lajošné 1912

4. rad sprava
28. Nistor Ladislav 1945
29. Antony František 1926
Antonyová Mária 1936
30. Nistor Ján 1941
31. Šogan Ján 1915
Šoganová Mária 1923
32. Čalfa Štefan 1931
33. Puchľák Juraj
34. Sabo Ján 1907
Sabová Mária 1912
35. Genco Jánoš 1888
Genco Jánošné 1894
36. Nagy Ištván

5. rad sprava
37. Hudáková Anna 1912
38. Gencová Mária 1910
Genco Július 1926
39. Borkes Jánoš 1933
40. Cap Ján 1897
Capová Alžbeta 1898
Cap Ján 1936
Capová Jolana 1944
41. Bubanová Alžbeta 1898
Bubanová Alžbeta 1919
42. Majerník Juraj 1898
43.Tirpák Juraj 1929
Tirpáková Marta 1938
44. Kováč Alexander 1906
Kováčová Anna 1912
Kováčová Anna 1938
45. Karch Andrej 1907
Karchová Mária 1920
46. Višňai Ištván 1906
Višňai Barbora 1906

6. rad sprava
47. Salai Jánoš 1893
48. Matta Ján 1911
Mattová Mária 1911
49. Salay Karol 1961
50. Genco Štefan 1906
Gencová Anna 1909
51. Želinská Anna 1921
Želinský Ľudovít 1910
Želinský Vojtech
52. Nistor Šándorné 1888
53. Szalai Zuzana 1890
54. Nagy Jánošné 1884
55. Nagy Ladislav 1957

7. rad sprava
56. Bežovský Mikuláš 1948
Bežovský Mikuláš 1919
Bežovská Margita 1923
57. Nistor František 1893
Nistorová Mária 1906
58. Treľová Alžbeta 1910
Treľo Juraj 1906
Treľo Juraj 1932
Treľová Barbora 1938
59. Kováčová Margita 1935
Kováč Štefan 1929
60. Rodina Borkesová
Pihulič František 1932
Pihuličová Mária 1938
61. Karková Mária 1909
Nagy Erzsébet 1924
62. Szalayová Anna 1908
63. Nistor František 1928
Nistorová Anna 1928

8.rad sprava
64. Antony František 1902
Antonyová Mária 1904
65. Kováč Gyorgy 1897
Kováč Erzsébet 1907
66. Kováč Ištvánné 1903
67. Tirpák Štefan 1917
Kováčová Marta 1942
68. Genco Mikuláš 1938
69. Nagyová Zuzana 1910
Nagy?
70. Maričová Verona 1913
71. Prázdne miesto

9. rad sprava
72. Nistor István 1914
Nistor Ilona 1922
Nistor František 1954
Nistorová Ružena 1953
73. Čičvák Ján
Čičváková Júlia
74. Sabo Štefan 1909
Sabová Zuzana 1916
Sabo Mikuláš 1942
Sabová Marta 1946
75. Prázdne miesto
76. Čičvák Juraj 1901
Čičváková Alžbeta 1906
77. Prázdne miesto
78. Salay Lajoš 1904
Salay Lajošné 1911
79. Hamary Juraj 1927
Hamaryová Alžbeta 1929
80. Prázdne miesto

10. rad sprava
81. Treľo Ján 1930
Treľová Alžbeta 1934
82. Macik Ferenc 1901
Macik Ján 1931
Maciková Alžbeta 1934
83. Bodnár Jozef 1898
84. Kováč Ján 1945
85. Kováč Ján 1912
Kováčová Anna 1919
86. Bilčik Štefan 1895
87. Pihulič Juraj 1895
Pihuličová Anna 1905
Borkesová Mária 1924
Borkesová Marta 1952
88. Komár Ján 1909
Komárová Zuzanna 1915
89. Prázdne miesto

11.rad sprava
90. Kontra Ján 1923
Kontrová Mária 1925
91. Kontra Jánoš 1891
Kontrová Alžbeta 1900
Meglés Ferenc 1922
Meglésová Margita 1928
92. Horvát Béla 1905
Horváthová Mária 1910
93. Horváth Ján 1931
Horváthová Marta 1939
94. Móré Jánoš 1908
Móreová Mária 1910
95. Salay Erzsébet 1930
Bružeňák Erzsébet 1907
96. Salay Ferenc 1923
97. Živčák Jozef 1925
Živčáková Zuzana 1927
98. Prázdne miesto

12. rad sprava
99. Gaťaš Jánoš 1909
Gaťaš Erzsébet 1919
100. Genco František 1902
Gencová Barbora 1908
101. Kováč Andrej 1909
Kováčová Anna 1911
102.Salay Július 1921
Salay Borbála 1926
103. Salay Gyorgy 1891
104. Nagy František 1923
Nagyová Mária 1926
105. Nagyová Barbora 1900
106. Salay Ferenc 1894
107. Szalay Gábor 1925
Szalay Ida 1929
108. Salay Ján 1934
Salay Irma 1934

13.rad sprava
109. Ujlaki László 1918
Ujlaki Judita 1930
110. Pilecki Miklós 1897
Pilecki Barbora 1897
Pilecki Mátyás 1927
Pilecki Mária 1929
111. Borkes Gyorgy 1897
Borkesová Anna 1895
112. Sabo Štefan 1905
Sabová Zuzana 1905
Sabo Ján 1939
113. Marics István 1904
Maričová Zuzana 1907
114. Szallár Miklós 1935
Szallár Jolán 1941
115. Varga Ján 1919
Vargová Helena 1921
116. Bez mena
117. Prázdne miesto


14. rad sprava
118. Sabo Štefan 1924
Sabová Mária 1929
119. Gregušová Alžbeta 1901
Maciková Mária 1899
120. Genco František 1896
Gencová Anna 1901
121. Nagy Jánoš 1907
Nagyová Anna 1904
122. Rada Štefan 1899
Radová Anna 1899
123. Rada István 1953
124. Genco Ján 1922
Gencová Anna 1933

15.rad sprava
125. Kontra Ferenc 1926
Kontrová Helena 1934
126. Nistor Ferenc 1922
Nistorová Mária 1924
127. Kováč Ján 1924
Kováčová Mária 1934
128. Macik Štefan 1908
Maciková Alžbeta
1914
129. Bilčík Ján 1952
130.Bilčík Ján 1919
Bilčiková Anna 1923
131. Lenčeš Ján 1911
Lenčešová Anna 1920
132. Prázdne miesto

16. rad sprava
133. Nistor Lajoš 1933
Nistorová Etela 1936
134. Bilčíková Anna 1893
135. Kuklinca Michal 1906
Kuklincová Mária 1911
136. Gábor Kristián 1984
137. Adam Juraj 1938
Adamová Júlia 1942
138. Sivák Rudolf 1961
139. Prázdne miesto
140. Prázdne miesto
141. Prázdne miesto
142. Prázdne miesto

17.rad sprava
143. Antony Štefan 1935
Antonyová Anna 1944
144. Štunda Michal 1909
Štundová Alžbeta 1912
145. Meglesová Zuzana 1903
146. Kováč Jánosné 1901
Rehová Alžbeta 1921
147. Marič Ferenc 1910
Marič Ferenc 1935
Valyiová Jolana 1935
148. Pavliščák Ján 1909
Pavliščáková Mária 1917
149. Horváth Erzsébet 1919
150. Prázdne miesto

18.rad sprava
151. Foldeš Anton 1924
Foldešová Monika 1930
152. Kopor Pavol 1912
Koporová Barbora 1921
153. Genco František 1926
Gencová Júlia 1927
154. Treľová Alžbeta 1905
155. Nagy Lajoš 1912
Nagyová Alžbeta 1926
156. Filip István 1907
Filipová Alžbeta 1913
157. Štefan Štefan 1910
Štefanová Mária 1921
158. Prázdne miesto
159. Prázdne miesto
160. Prázdne miesto

19.rad sprava
161. Kark Ján 1906
Karková Anna 1913
162. Kark František 1909
Karková Anna 1908
163. Bodnár Ján 1914
Bodnárová Alžbeta 1921
164. Treľo Štefan 1923
Treľová Margita 1928
165. Macik Štefan 1933
Maciková Alžbeta 1935
166. Mattová Mária 1926
Matta Štefan 1921
Treľo Ladislav 1955
Treľová Marta 1954
167. Megles Štefan 1939
Meglesová Alžbeta 1945
168. Galica Ján 1931
Galicová Irena 1936

20.rad sprava
169. Hudák Ištván 1914
Hudaková Mária 1922
170. Pihulič Juraj 1922
Pihuličová Alžbeta 1931
171. Varga Ján 1947
172. Onuška Štefan 1905
173. Šmajda Július 1931
Šmajdová Etela 1934
174. Štunda Július 1933
Štundová Alžbeta 1935
175. Baňas František 1919
Baňasová Alžbeta 1923
176. Pavliščák Gyorgy 1921
177. Prázdne miesto

21. rad sprava
178. Maťašová Zuzana 1907
179. Kuklinca Ladislav 1949
Kuklincová Zlatica 1947
180. Szalay Štefan 1932
181. Nagy Štefan 1916
Nagyová Alžbeta 1923
Nagy Štefan 1946
Nagyová Verona 1951
182. Trembuľáková Alžbeta
1926
Trembuľák Pavol 1920
183. Majernik Ján 1922
184. Hrobka bez mena
185. Prázdne miesto

22. rad sprava
186. Borkes František 1917
Borkesová Anna 1923
Tomáš Štefan 1946
Tomášová Valéria 1952
187. Pihulič Štefan 1912
Pihuličová Mária 1920
188. Nistorová Mária 1912
189. Fagyaš Jozef 1913
Fagyašová Barbora 1919
190. Kontra Albert 1958
191. Kark Štefan 1934
192. Hrobka bez mena
193. Kark Ján 1939
Karková Alžbeta
194. Genco Mikuláš 1965
195. Prázdne miesto

23. rad sprava
196. Meglesz Ján 1927
Megleszová Zuzana 1926
197. Nistor Ernest 1919
Nistorová Anna
198. Komár Štefan 1912
Komárová Alžbeta 1927
199. Terebeššy Jozef 1947
Terebeššyová Jol. 1949
200. Hádeková Erka 1971
201. Kováč Štefan 1926
Kováčová Mária 1935
202. Sabo Ján 1932
Sabová Margita 1936
203. Gaťaš Jozef 1950
204. Mikula Štefan 1922
Mikulová Mária 1933
205. Korpa Ján 1945
Korpová Mária 1947
206. Prázdne miesto

24. rad sprava
207. Matta Ján 1933
208. Kováč Štefan 1926
Kováčová Alžbeta 1926
209. Moravec Jozef 1922
Moravcová Anna 1926
210. Čičváková Mária 1931
211. Čičvák Ján 1922
Čičváková Anna 1931
212. Čičvák Štefan 1923
Čičváková Anna 1925
213. Višňai Lajoš 1924
Višňai Júlia 1929
214. Kendereš Michal 1919
Kenderešová Helena
1921
215. Nistor Zoltán 1946
216. Prázdne miesto
217. Prázdne miesto
218. Prázdne miesto


25. rad sprava
219. Čičvák Július 1938
Čičváková Jolana 1941
220. Bodnár Ján 1928
Bodnárová Mária 1934
221. Čičvák Július 1963
222. Prázdne
miesto/Mižička/
223. Mižička Štefan 1922
Mižičková Margita 1931
224. Szalai Jánoš 1924
Szalai Mária 1928
225. Kendereš Štefan 1949
226. Nistor Július 1936
Nistorová Mária 1947
227. Želinská Alžbeta 1943
228. Prázdne miesto
229. Prázdne miesto

26. rad sprava
230. Kontra František 1953
Kontrová Eva 1960
231. Baňas Vincent 1945
Baňasová Mária 1949
232. Prázdne miesto
/Mižička/
233. Prázdne miesto
/Mižička/
234. Hudák Andrej 1928
Hudáková Mária 1932
235. Szalay Július 1948
Szalayová Priska 1951
236. Nagy Štefan 1952
237. Dič Pavol 1959
238. Prázdne miesto
239. Prázdne miesto

27. rad sprava
240. Kováč Štefan 1941
Kováčová Mária 1946
241. Jaroslav Matta 1960
242. Fagyaš Július 1941
Fagyašová Anna 1949
243. Pihulič Štefan 1939
Pihuličová Katarína
1950
244. Szalai László 1934
Szalaiová Mária 1940
245. Nagy Július 1932
Nagyová Jolana 1941
246. Prázdne miesto
247. Prázdne miesto
248. Prázdne miesto
249. Prázdne miesto

28. rad sprava
250. Prázdne miesto
251. Prázdne miesto
252. Prázdne miesto
253. Prázdne miesto
254. Prázdne miesto
255. Prázdne miesto
256. Prázdne miesto
257. Prázdne miesto
258. Prázdne miesto
259. Prázdne miesto

Na vrch stránky