Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Výzva na predkladanie ponúk - Stavebné práce - „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Bajany“

14. október 2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka zadávaná podľa §117zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmet zákazky:
Stavebné práce - „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Bajany“

Príloha č.3 - Návrh zmluvy o dielo
Príloha č.4 - Návrh uchádzača na plnenie kritériíNávrh uchádzača na plnenie kritérií

Na vrch stránky