Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Zmluvy na rok 2017

Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie nehnuteľnosti 14-41952   28.12.2017
Kúpna zmluva LMM, spol. s r.o. Samohybný šmykom riadený kolesový nakladač Z201763634_Z 66 904,15 € 2.12.2017
Zmluva o dielo AIP projekt s.r.o. Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany - Projektova dokumentácia ZoD/142017/aip 3 960,00 29.11.2017
Zmluva o dielo STAVAB s.r.o. Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany Zmluva 99 616,66 26.11.2017
Zmluva o dielo Art Plast spol. s r.o. Výstavba konpostárne v obci Bajany 05/2017 48 797,15 10.11.2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. opkzp-po1-sc111-2016-11/46 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / Obec Bajany Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu v obci Bajany
Zmluva 177 781,34 16.10.2017
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zriadenie grantového účtu Zmluva   17.6.2017
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zriadenie grantového účtu Zmluva   17.8.2017
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2017 Inžinierské stavby a.s. Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Dodatok č.1   22.7.2017
Zmluva o dielo Inžinierské stavby a.s. Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany 1/2017 127 267,24 22.7.2017
Zmluva o dielo na vytvorenie webového sídla a licenčná zmluva Mgr. Vladimír Jarabek Zhotovenie web stránky bajany.sk Zmluva 600 30.6.2017
Dodatok k zmluve Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Dodatok č. 1565/CC/16-D1 k zmluve o úvere Dodatok č. 1565/CC/16-D1 - 3.5.2017
Na vrch stránky