Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Zmluvy na rok 2016

Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o Bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Zriadenie účtu Zmluva o BU - 3.11.2016
Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Úprava práv a povinností pri poskytovaní Elektronických služieb Zmluva o ES - 3.11.2016
Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s. Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Všeobecné obchodné podmienky VOP SS - 3.11.2016
Produktové obchodné podmienky pre depozitné produky Slovenskej sporiteľne, a. s. Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty POP - 3.11.2016
Sadzobník Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Sadzobník Sadzobník - 3.11.2016
Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Poskytnutie Úveru Bankou 1565/CC/16 - 5.12.2016
Záložná zmluva Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Zriadenie záložného práva k hnuteľným veciam 1565/CC/16-ZZ1 - 5.12.2016
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Dohoda zmluvných strán 1565/CC16-Zm1 - 5.12.2016
Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy POP pre ÚBZaA - 5.12.2016
Zmluva o dielo Ing. Peter Kačír - ODYSEA Projektová dokumentácia - Kompostáreň Bajany Zmluva 4 500 16.4.2016
Zmluva o poskytovaní služieb - Modernízácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Energia plus s.r.o / Obec Bajany Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Zmluva 9 528 5.2.2016
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Stavebný dozor počas realizacie stavby Dodatok   12.2.2016
Mandátna zmluva Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Stavebný dozor počas realizacie stavby Zmluva 1500 € 5.2.2016
Na vrch stránky