Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Zmluvy na rok 2019

Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obecné komunitné centrum v obci Bajany ZM_SEP-IMRK2-2019-003138   4.12.2019
Zmluva o dielo COLAS Slovaki,a a.s. Zmluva o dielo - Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Bajany Zmluva 140 086,63 € 22.11.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Energia plus s.r.o. Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Bajany Zmluva 3319,80 € 16.11.2019
Mandátna zmluva Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Bajany - stavebný dozor Zmluva 3540 € 16.11.2019
Nájomná zmluva Matex s.r.o. Nájomná zmluva - pozemky 89/2019 187,22 € 13.11.2019
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte Zmluva   7.11.2019
Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o úvere č.782/CC/19 Zmluva 80 285 € 14.10.2019
VOP Slovenská sporiteľňa, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.
s účinnosťou od 1.1.2015
VOP   14.10.2019
Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie Zmluva   1.10.2019
Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. Zmluva o bežnom účte SPORObusiness Zmluva   1.10.2019
Zmluva o poskytnutí NFP Pôdohospodárska platobna agentúra Zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov v obci Bajany 074KE220234 80 284,99 € 2.9.2019
Dodatok č.1 k zmluve N20160404002 Implementačná agentúra MPSVR SR Terénna sociálna práca Dodatok   13.6.2019
Kúpna zmluva Ing. Marko Machala - MIP EAST Obecné komunitné centrum v obci Bajany - Výpočtová technika Zmluva 2 129 € 30.4.2019
Kúpna zmluva Ing. Marko Machala - MIP EAST Obecné komunitné centrum v obci Bajany - Biela technika, elektronika Zmluva 8 125 € 30.4.2019
Kúpna zmluva Ing. Marko Machala - MIP EAST Obecné komunitné centrum v obci Bajany - Interiérové vybavenie Zmluva 23 460 € 30.4.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Ultima Ratio, s.r.o. Obecné komunitné centrum v obci Bajany Zmluva 3 100 € 24.4.2019
Mandátna zmluva Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Obecné komunitné centrum v obci Bajany - stavebný dozor Zmluva 4 500 € 23.4.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Vladimír Uram Obecné komunitné centrum v obci Bajany - externý projektový manažér Zmluva 5 443,20 € 23.4.2019
Zmluva o poradenskej
a konzultačnej činnosti
Ing. Vladimír Uram Obecné komunitné centrum v obci Bajany - príprava žiadosti o poskytnutie NFP Zmluva 2 000 € 15.3.2019
Zmluva o dielo Ing. Rudolf novotný - DRUPPROJEKT IPZ PREŠOV Obecné komunitné centrum v obci Bajany - projektová dokumentácia Zmluva  7 140 € 18.2.2019

 

Na vrch stránky