Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Oznam - asistované sčítanie

07. máj 2021

Oznamujeme občanom, ktorí sa zabudli alebo nemohli sčítať v riadnom čase, že od 3.5.2021 do 13.6.2021 prebieha v našej obci asistované sčítanie.

Telefónne číslo, na ktorom môžete požiadať o službu mobilného asistenta sčítania: 0908 145 684, p. Bosnyáková Ibolya alebo cez služby Call Centra: 02 20 92 49 19.

OZNAM

05. február 2021

Oznamujeme občanom,
že Obecný úrad Bajany bude v období od 11. 01. 2021do odvolania otvorený v obmedzenom režime a to denne v čase od 8, 00 hod. do 12, 00 hod. kvôli nepriaznivej pandemickej situácii.

Bc. František Genco, starosta obce

Oznam - skríningové testovanie v obci

22. január 2021

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa dňa 23. 01. 2021, t. j. v sobotu, v priestoroch obecného úradu bude konať skríningové testovanie občanov v čase od 8:30 hod. do 17:30 hod.

Oznam projekt - Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany

22. január 2021

Obec Bajany ako objednávateľ stavby na základe Zmluvy o dielo uzatvorenej 24.11.2017 so spoločnosťou STAVAB s. r. o Košice túto zmluvu ruší, na základe článku XII. Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 1 tejto zmluvy, nakoľko projekt " Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany"nebol schválený a Zmluva o poskytnutí NPF nebola uzatvorená.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

13. január 2021

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?
Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže.

Obecný úrad Bajany č. 161, kancelária AČ, kontaktná osoba Ibolya Bosnyáková

Obecný úrad
072 54

Každý pracovný deň od 13,30 do 14,30 hod.

Nemôžete sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby?
Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:

Ibolya Bosnyáková, 0908 145 684

Dokument

Žiadosti o prijatie do MŠ

23. apríl 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

22. január 2020

Uzávierka predkladania žiadosti je 3.2.2020 do 12:00 hod.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 7.2.2020 o 10:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Bajany.

Dokument na stiahnutie

Výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

12. január 2020

Uzávierka predkladania žiadosti je 27.1.2020 do 12:00 hod.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.1.2020 o 10:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Bajany.

Dokument na stiahnutie

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bajany na roky 2018-2027

23. august 2019
Na vrch stránky