Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Žiadosti o prijatie do MŠ

23. apríl 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

22. január 2020

Uzávierka predkladania žiadosti je 3.2.2020 do 12:00 hod.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 7.2.2020 o 10:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Bajany.

Dokument na stiahnutie

Výberové konanie na 1 pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

12. január 2020

Uzávierka predkladania žiadosti je 27.1.2020 do 12:00 hod.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29.1.2020 o 10:00 hod. v priestoroch Obecného úradu Bajany.

Dokument na stiahnutie

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bajany na roky 2018-2027

23. august 2019

Zápisnica z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Bajany

12. júl 2019

Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku MŠ Bajany

06. jún 2019

Ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva

03. december 2018

Vážení občania, oznamujem Vám, že dňa 05. 12. 2018, t. j. v stredu o 16, 30 hod., sa v zasadačke obecného úradu uskutoční ustanovujúce zasadnutie novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Výsledky komunálnych volieb
 3. Odovzdanie menovacieho dekrétu pre starostu obce
 4. Odovzdanie menovacích dekrétov poslancom OZ
 5. Menovanie overovateľov zápisnice
 6. Menovanie zástupcu starostu obce
 7. Menovanie pracovných komisií
 8. Príhovor starostu obce
 9. Hospodárenie Obce Bajany
 10. Návrh na odmeňovanie poslancov OZ
 11. Návrh na odmeňovanie starostu obce
 12. Záver

Bc. František Genco, starosta obce

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, 10. 11. 2018 v Obci Bajany

13. november 2018

Počet voličov zapísaných v zozname voličov              376
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní             234
Počet platných hl. lístkov – obecné zastupiteľstvo       227
Počet platných hl. lístkov – starosta obce                    228

Výsledky:

Voľba starostu:
Bc. František Genco   115
Bartolomej Nistor          113

Obecné zastupiteľstvo podľa počtu platných hlasov:
Ing. Anna Bumberová    157
Milan Kopor                   120
Jozef Terebeššy             111
Beáta Granatová            90
Bc. Marek Banyász         81
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Gabriel Szalay                 80
Peter Lakatoš                  75
Ing. Peter Čeplík              53

Bc. Alica Salayová / 100 hlasov/ - vzdala sa mandátu poslanca OZ
Bc. František Genco / 86 hlasov/ - bol zvolený za starostu obce, tým mu mandát poslanca zaniká

Ibolya Bosnyáková, predseda OkVK

Vzdanie sa mandátu poslanca OZ

13. november 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, 10. 11. 2018 v Obci Bajany

12. november 2018

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 376
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 234
Počet platných hl. lístkov – obecné zastupiteľstvo: 227
Počet platných hl. lístkov – starosta obce: 228

Výsledky:

Voľba starostu
Bc. František Genco: 115
Bartolomej Nistor: 113

Obecné zastupiteľstvo podľa poradia na hlasovacom lístku
Bc. Marek Banyász: 81
Ing. Anna Bumberová: 157
Ing. Peter Čeplík: 53
Bc. František: Genco 86
Beáta Granatová: 90
Milan Kopor: 120
Peter Lakatoš: 75
Bc. Alica Salayová: 100
Gabriel Szalay: 80
Jozef Terebeššy: 111

Na vrch stránky